V Наукова конференція
downloadfreethemes

ПЛЕНАРНІ ТА УСНІ ДОПОВІДІ


1 грудня (ПЛЕНАРНІ ТА УСНІ ДОПОВІДІ)

Співголови (1 грудня) Події 1 грудня
Співголови
А.Г. Наумовець, В.Д. Походенко
09:00 - 10:40
Вступне слово
А.Г. Наумовець
09:00 - 09:10


П-2 ● Визначення умов деградації наноструктури при зварюванні ODS-сплавів
К.А. Ющенко, Б.О. Задерій, І.С. Гах, Т.М. Кушнарьова, В.Є. Мазурак, Г.В. Звягінцева
09:40 - 10:10
доповідач: Ющенко Костянтин Андрійович, Iнститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України

П-3 ● Нанотехнології в медицині: проблеми та перспективи
В.Ф.Чехун
10:10 - 10:40
доповідач: Чехун Василь Федорович, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України
П-3 ● Нанотехнології в медицині: проблеми та перспективипленарне, 7. Біофункціональні наноматеріали, наносистеми в біології та медицині


У-1 ● Наноструктурная инженерия и предельное упрочнение материалов
С.А. Фирстов, Т.Г. Рогуль, О.А. Шут
11:10 - 11:30
доповідач: Фірстов Сергій Олексійович, Iнститут проблем матерiалознавства ім. I.М.Францевича НАН України
Співголови
В.Ф. Чехун, К.А. Ющенко
11:10 - 13:10
У-2 ● Модульовані наноструктури та критичні явища
В.Ф. Клепіков
11:30 - 11:50
доповідач: Клепіков Вячеслав Федорович, Інститут електрофiзики і радіаційних технологій НАН України
У-2 ● Модульовані наноструктури та критичні явища01. Структура та властивості нанорозмірних систем

У-3 ● Calixarene Based Nanostructures for Material and Life Science
V.I. Kalchenko
11:50 - 12:10
доповідач: Кальченко Віталій Іванович. Iнститут органiчної хiмiї НАН України
У-3 ● Calixarene Based Nanostructures for Material and Life Science1. Структура та властивості нанорозмірних систем

У-5 ● Формирование наноструктуры в Ti-Nb сплаве при деформации в условиях высоких давлений. Новые дефекты мезоуровня
Т.Е. Константинова, В.А. Белошенко, В.Н. Варюхин, В.А. Глазунова, В.В. Бурховецкий
12:30 - 12:50
доповідач: Константінова Тетяна Євгенівна, Донецький фiзико-технiчний iнститут ім. О.О.Галкіна НАН України

У-6 ● Магнітні властивості суперферомагнітного стану плівки з перпендикулярною анізотропією
С.М. Рябченко, М.М.Кулик, В.М. Калита
12:50 - 13:10
доповідач: Рябченко Сергій Михайлович, Iнститут фiзики НАН України

Співголови
С.О. Фірстов, Т.Є. Константінова
14:00 - 16:00
У-7 ● Оптические нанокомпозиты на основе ионных жидких кристаллов с наночастицами металлов и полупроводников
Т.А. Мирная, Г.Г. Яремчук, В.Н.Асаула, Г.В. Климушева
14:00 - 14:20
доповідач: Мирная Татьяна Альфредовна, Iнститут загальної та неорганiчної хiмiї ім. В.I.Вернадського НАН України

У-8 ● Властивості графенових флейків, отриманих ультразвуковою обробкою графіту
В.О. Юхимчук, М.Я. Валах, О.М. Грещук, Р.Н. Аріф, А.Г. Рожин, М.Я. Скорик
14:20 - 14:40
доповідач: Юхимчук Володимир Олександрович, Iнститут фiзики напiвпровiдникiв ім. В.Є.Лашкарьова НАН України

У-9 ● Нанокомпозиты полианилина с дисудьфидами молибдена и вольфрама как перспективные электроды для литиевых аккумуляторов и суперконденсаторов
О.А. Козаренко, О.Ю. Посудиевский, В.Г. Кошечко, В.Д. Походенко
14:40 - 15:00
доповідач: Козаренко Ольга Андріївна, Iнститут фiзичної хiмiї ім. Л.В.Писаржевського НАН України
У-10 ● Спектральні прояви взаємодії між біоорганичними молекулами та оксидом графену при кімнатних та кріогенних температурах
В.О Карачевцев, О.Ю. Іванов, В.О. Валеев, В.С. Леонтьєв, М.В. Карачевцев
15:00 - 15:20
доповідач: Карачевцев Віктор Олексійович, Фiзико-технiчний iнститут низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАН України

У-11 ● Халкон-вмісні калікс[4]арени – нанорозмірні модулятори поляризації мембран мітохондрій
Л.Г. Бабіч, С.Г. Шликов, А.М. Кушнарьова, О.А. Єсипенко
15:20 - 15:40
доповідач: Бабіч Лідія Григорівна, Iнститут бiохiмiї ім. О.В.Палладiна НАН України
У-11 ● Халкон-вмісні калікс[4]арени – нанорозмірні модулятори поляризації мембран мітохондрій7. Біофункціональні наноматеріали, наносистеми в біології та медицині

У-12 ● Використання аналітичних методів на пучках іонів для дослідження покриттів із високоентропійних сплавів
В.В.Левенець, О.Ю.Лонін, О.П.Омельник, А.О.Щур, А.А.Андреєв, В.Ф.Горбань
15:40 - 16:00
доповідач: Левенець Володимир Вікторович, Національний науковий центр

У-13 ● (Ti, Nb, V, Cr)-Al-(C, N) MAX-phases-based multifunctional materials: preparation, structure and properties
T. A. Prikhna, T.V. Basyuk, V. B. Sverdun, O. P. Ostash, A. D. Ivasyshin, M. V. Karpets, T. Cabioch, P. Chartier, A. G. Kastornov, V. T. Varchenko, V. E. Moshchil1, A. P. Shapovalov, L. Javorska, A. Kalinka, J. Cyboroń, S. N. Dub, Y. D. Filatov, V.V. Kovylaev, L. I. Chirko, Y. V. Chaykovskiy, A. A. Osadchiy, D. V. Sokaluk, V. N. Tkach, A. V. Starostina
16:20 - 16:40
доповідач: Пріхна Тетяна Олексіївна, Iнститут надтвердих матерiалiв ім. В.М.Бакуля НАН України
У-13 ● (Ti, Nb, V, Cr)-Al-(C, N) MAX-phases-based multifunctional materials: preparation, structure and properties3. Метали, сплави, кераміка та композиційні матеріали в наноструктурному стані

У-14 ● Новые перспективные свойства графеноподобных дихалькогенидов d-переходных металлов
Л.М. Куликов
16:40 - 17:00
доповідач: Куліков Леонід Мінейович, Iнститут проблем матерiалознавства ім. I.М.Францевича НАН України
Співголови
В.О Карачевцев, Т.А. Мирна
16:20 - 18:00
У-15 ● Магнітна динаміка мезоскопічних систем
В.О.Голуб
17:00 - 17:20
доповідач: Голуб Володимир Олегович, Інститут магнетизму НАН України та МОН України
У-15 ● Магнітна динаміка мезоскопічних систем2. Розмірні ефекти та самоорганізація наноструктур

У-16 ● Влияние термообработки в воздушной среде на оптические свойства застывших плавов EuSe и EuIn2Se4 в NaCl-KCl
Л.Ф. Кошкина
17:20 - 17:40
доповідач: Кошкіна Лілія Федорівна, Фiзико-хiмiчний iнститут ім. О.В.Богатського НАН України

У-17 ● Нові можливості багатопараметричної фазоваріаційної діагностики наносистем
С.В. Дмітрієв, В.Б. Молодкін, М.Г. Толмачов, О.С. Скакунова, С.В. Лізунова, Р.В. Лехняк, К.В. Фузік, Г.О. Веліховський, О.П. Васькевич, В.В. Лізунов, А.А Катасонов
17:40 - 18:00
доповідач: Дмітрієв Сергій Васильович, Iнститут металофiзики ім. Г.В.Курдюмова НАН України
У-17 ● Нові можливості багатопараметричної фазоваріаційної діагностики наносистем9. Діагностика і моделювання наноструктур та нанорозмірних систем

Співголови (1 грудня)

 • Співголови
  09:00 - 10:40
 • Співголови
  11:10 - 13:10
 • Співголови
  14:00 - 16:00
 • Співголови
  16:20 - 18:00

Події 1 грудня

Співголови (1 грудня) Події 1 грудня
У-2 ● Модульовані наноструктури та критичні явища
В.Ф. Клепіков
11:30 - 11:50
доповідач: Клепіков Вячеслав Федорович, Інститут електрофiзики і радіаційних технологій НАН України
У-2 ● Модульовані наноструктури та критичні явища01. Структура та властивості нанорозмірних систем

У-3 ● Calixarene Based Nanostructures for Material and Life Science
V.I. Kalchenko
11:50 - 12:10
доповідач: Кальченко Віталій Іванович. Iнститут органiчної хiмiї НАН України
У-3 ● Calixarene Based Nanostructures for Material and Life Science1. Структура та властивості нанорозмірних систем
У-6 ● Магнітні властивості суперферомагнітного стану плівки з перпендикулярною анізотропією
С.М. Рябченко, М.М.Кулик, В.М. Калита
12:50 - 13:10
доповідач: Рябченко Сергій Михайлович, Iнститут фiзики НАН України
У-7 ● Оптические нанокомпозиты на основе ионных жидких кристаллов с наночастицами металлов и полупроводников
Т.А. Мирная, Г.Г. Яремчук, В.Н.Асаула, Г.В. Климушева
14:00 - 14:20
доповідач: Мирная Татьяна Альфредовна, Iнститут загальної та неорганiчної хiмiї ім. В.I.Вернадського НАН України
У-9 ● Нанокомпозиты полианилина с дисудьфидами молибдена и вольфрама как перспективные электроды для литиевых аккумуляторов и суперконденсаторов
О.А. Козаренко, О.Ю. Посудиевский, В.Г. Кошечко, В.Д. Походенко
14:40 - 15:00
доповідач: Козаренко Ольга Андріївна, Iнститут фiзичної хiмiї ім. Л.В.Писаржевського НАН України
У-16 ● Влияние термообработки в воздушной среде на оптические свойства застывших плавов EuSe и EuIn2Se4 в NaCl-KCl
Л.Ф. Кошкина
17:20 - 17:40
доповідач: Кошкіна Лілія Федорівна, Фiзико-хiмiчний iнститут ім. О.В.Богатського НАН України
Співголови (1 грудня) Події 1 грудня
У-5 ● Формирование наноструктуры в Ti-Nb сплаве при деформации в условиях высоких давлений. Новые дефекты мезоуровня
Т.Е. Константинова, В.А. Белошенко, В.Н. Варюхин, В.А. Глазунова, В.В. Бурховецкий
12:30 - 12:50
доповідач: Константінова Тетяна Євгенівна, Донецький фiзико-технiчний iнститут ім. О.О.Галкіна НАН України
У-15 ● Магнітна динаміка мезоскопічних систем
В.О.Голуб
17:00 - 17:20
доповідач: Голуб Володимир Олегович, Інститут магнетизму НАН України та МОН України
У-15 ● Магнітна динаміка мезоскопічних систем2. Розмірні ефекти та самоорганізація наноструктур
Співголови (1 грудня) Події 1 грудня
У-13 ● (Ti, Nb, V, Cr)-Al-(C, N) MAX-phases-based multifunctional materials: preparation, structure and properties
T. A. Prikhna, T.V. Basyuk, V. B. Sverdun, O. P. Ostash, A. D. Ivasyshin, M. V. Karpets, T. Cabioch, P. Chartier, A. G. Kastornov, V. T. Varchenko, V. E. Moshchil1, A. P. Shapovalov, L. Javorska, A. Kalinka, J. Cyboroń, S. N. Dub, Y. D. Filatov, V.V. Kovylaev, L. I. Chirko, Y. V. Chaykovskiy, A. A. Osadchiy, D. V. Sokaluk, V. N. Tkach, A. V. Starostina
16:20 - 16:40
доповідач: Пріхна Тетяна Олексіївна, Iнститут надтвердих матерiалiв ім. В.М.Бакуля НАН України
У-13 ● (Ti, Nb, V, Cr)-Al-(C, N) MAX-phases-based multifunctional materials: preparation, structure and properties3. Метали, сплави, кераміка та композиційні матеріали в наноструктурному стані
Співголови (1 грудня) Події 1 грудня
У-14 ● Новые перспективные свойства графеноподобных дихалькогенидов d-переходных металлов
Л.М. Куликов
16:40 - 17:00
доповідач: Куліков Леонід Мінейович, Iнститут проблем матерiалознавства ім. I.М.Францевича НАН України
Співголови (1 грудня) Події 1 грудня
У-8 ● Властивості графенових флейків, отриманих ультразвуковою обробкою графіту
В.О. Юхимчук, М.Я. Валах, О.М. Грещук, Р.Н. Аріф, А.Г. Рожин, М.Я. Скорик
14:20 - 14:40
доповідач: Юхимчук Володимир Олександрович, Iнститут фiзики напiвпровiдникiв ім. В.Є.Лашкарьова НАН України
Співголови (1 грудня) Події 1 грудня
У-1 ● Наноструктурная инженерия и предельное упрочнение материалов
С.А. Фирстов, Т.Г. Рогуль, О.А. Шут
11:10 - 11:30
доповідач: Фірстов Сергій Олексійович, Iнститут проблем матерiалознавства ім. I.М.Францевича НАН України
Співголови (1 грудня) Події 1 грудня
П-3 ● Нанотехнології в медицині: проблеми та перспективи
В.Ф.Чехун
10:10 - 10:40
доповідач: Чехун Василь Федорович, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України
П-3 ● Нанотехнології в медицині: проблеми та перспективипленарне, 7. Біофункціональні наноматеріали, наносистеми в біології та медицині
У-10 ● Спектральні прояви взаємодії між біоорганичними молекулами та оксидом графену при кімнатних та кріогенних температурах
В.О Карачевцев, О.Ю. Іванов, В.О. Валеев, В.С. Леонтьєв, М.В. Карачевцев
15:00 - 15:20
доповідач: Карачевцев Віктор Олексійович, Фiзико-технiчний iнститут низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАН України

У-11 ● Халкон-вмісні калікс[4]арени – нанорозмірні модулятори поляризації мембран мітохондрій
Л.Г. Бабіч, С.Г. Шликов, А.М. Кушнарьова, О.А. Єсипенко
15:20 - 15:40
доповідач: Бабіч Лідія Григорівна, Iнститут бiохiмiї ім. О.В.Палладiна НАН України
У-11 ● Халкон-вмісні калікс[4]арени – нанорозмірні модулятори поляризації мембран мітохондрій7. Біофункціональні наноматеріали, наносистеми в біології та медицині
No events available in 8su category!
Співголови (1 грудня) Події 1 грудня
У-12 ● Використання аналітичних методів на пучках іонів для дослідження покриттів із високоентропійних сплавів
В.В.Левенець, О.Ю.Лонін, О.П.Омельник, А.О.Щур, А.А.Андреєв, В.Ф.Горбань
15:40 - 16:00
доповідач: Левенець Володимир Вікторович, Національний науковий центр
У-17 ● Нові можливості багатопараметричної фазоваріаційної діагностики наносистем
С.В. Дмітрієв, В.Б. Молодкін, М.Г. Толмачов, О.С. Скакунова, С.В. Лізунова, Р.В. Лехняк, К.В. Фузік, Г.О. Веліховський, О.П. Васькевич, В.В. Лізунов, А.А Катасонов
17:40 - 18:00
доповідач: Дмітрієв Сергій Васильович, Iнститут металофiзики ім. Г.В.Курдюмова НАН України
У-17 ● Нові можливості багатопараметричної фазоваріаційної діагностики наносистем9. Діагностика і моделювання наноструктур та нанорозмірних систем
No events available in 10tex category!
Співголови (1 грудня) Події 1 грудня
Співголови
А.Г. Наумовець, В.Д. Походенко
09:00 - 10:40
Співголови
В.Ф. Чехун, К.А. Ющенко
11:10 - 13:10
Співголови
С.О. Фірстов, Т.Є. Константінова
14:00 - 16:00
Співголови
В.О Карачевцев, Т.А. Мирна
16:20 - 18:00

Співголови (1 грудня)

 • Співголови
  09:00 - 10:40
 • Співголови
  11:10 - 13:10
 • Співголови
  14:00 - 16:00
 • Співголови
  16:20 - 18:00
Співголови (1 грудня) Події 1 грудня

Події 1 грудня

Співголови (1 грудня) Події 1 грудня
Вступне слово
А.Г. Наумовець
09:00 - 09:10


П-2 ● Визначення умов деградації наноструктури при зварюванні ODS-сплавів
К.А. Ющенко, Б.О. Задерій, І.С. Гах, Т.М. Кушнарьова, В.Є. Мазурак, Г.В. Звягінцева
09:40 - 10:10
доповідач: Ющенко Костянтин Андрійович, Iнститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України

П-3 ● Нанотехнології в медицині: проблеми та перспективи
В.Ф.Чехун
10:10 - 10:40
доповідач: Чехун Василь Федорович, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України
П-3 ● Нанотехнології в медицині: проблеми та перспективипленарне, 7. Біофункціональні наноматеріали, наносистеми в біології та медицині
Співголови (1 грудня) Події 1 грудня
У-1 ● Наноструктурная инженерия и предельное упрочнение материалов
С.А. Фирстов, Т.Г. Рогуль, О.А. Шут
11:10 - 11:30
доповідач: Фірстов Сергій Олексійович, Iнститут проблем матерiалознавства ім. I.М.Францевича НАН України
У-2 ● Модульовані наноструктури та критичні явища
В.Ф. Клепіков
11:30 - 11:50
доповідач: Клепіков Вячеслав Федорович, Інститут електрофiзики і радіаційних технологій НАН України
У-2 ● Модульовані наноструктури та критичні явища01. Структура та властивості нанорозмірних систем

У-3 ● Calixarene Based Nanostructures for Material and Life Science
V.I. Kalchenko
11:50 - 12:10
доповідач: Кальченко Віталій Іванович. Iнститут органiчної хiмiї НАН України
У-3 ● Calixarene Based Nanostructures for Material and Life Science1. Структура та властивості нанорозмірних систем

У-5 ● Формирование наноструктуры в Ti-Nb сплаве при деформации в условиях высоких давлений. Новые дефекты мезоуровня
Т.Е. Константинова, В.А. Белошенко, В.Н. Варюхин, В.А. Глазунова, В.В. Бурховецкий
12:30 - 12:50
доповідач: Константінова Тетяна Євгенівна, Донецький фiзико-технiчний iнститут ім. О.О.Галкіна НАН України

У-6 ● Магнітні властивості суперферомагнітного стану плівки з перпендикулярною анізотропією
С.М. Рябченко, М.М.Кулик, В.М. Калита
12:50 - 13:10
доповідач: Рябченко Сергій Михайлович, Iнститут фiзики НАН України
У-7 ● Оптические нанокомпозиты на основе ионных жидких кристаллов с наночастицами металлов и полупроводников
Т.А. Мирная, Г.Г. Яремчук, В.Н.Асаула, Г.В. Климушева
14:00 - 14:20
доповідач: Мирная Татьяна Альфредовна, Iнститут загальної та неорганiчної хiмiї ім. В.I.Вернадського НАН України

У-8 ● Властивості графенових флейків, отриманих ультразвуковою обробкою графіту
В.О. Юхимчук, М.Я. Валах, О.М. Грещук, Р.Н. Аріф, А.Г. Рожин, М.Я. Скорик
14:20 - 14:40
доповідач: Юхимчук Володимир Олександрович, Iнститут фiзики напiвпровiдникiв ім. В.Є.Лашкарьова НАН України

У-9 ● Нанокомпозиты полианилина с дисудьфидами молибдена и вольфрама как перспективные электроды для литиевых аккумуляторов и суперконденсаторов
О.А. Козаренко, О.Ю. Посудиевский, В.Г. Кошечко, В.Д. Походенко
14:40 - 15:00
доповідач: Козаренко Ольга Андріївна, Iнститут фiзичної хiмiї ім. Л.В.Писаржевського НАН України
У-10 ● Спектральні прояви взаємодії між біоорганичними молекулами та оксидом графену при кімнатних та кріогенних температурах
В.О Карачевцев, О.Ю. Іванов, В.О. Валеев, В.С. Леонтьєв, М.В. Карачевцев
15:00 - 15:20
доповідач: Карачевцев Віктор Олексійович, Фiзико-технiчний iнститут низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАН України

У-11 ● Халкон-вмісні калікс[4]арени – нанорозмірні модулятори поляризації мембран мітохондрій
Л.Г. Бабіч, С.Г. Шликов, А.М. Кушнарьова, О.А. Єсипенко
15:20 - 15:40
доповідач: Бабіч Лідія Григорівна, Iнститут бiохiмiї ім. О.В.Палладiна НАН України
У-11 ● Халкон-вмісні калікс[4]арени – нанорозмірні модулятори поляризації мембран мітохондрій7. Біофункціональні наноматеріали, наносистеми в біології та медицині

У-12 ● Використання аналітичних методів на пучках іонів для дослідження покриттів із високоентропійних сплавів
В.В.Левенець, О.Ю.Лонін, О.П.Омельник, А.О.Щур, А.А.Андреєв, В.Ф.Горбань
15:40 - 16:00
доповідач: Левенець Володимир Вікторович, Національний науковий центр
У-13 ● (Ti, Nb, V, Cr)-Al-(C, N) MAX-phases-based multifunctional materials: preparation, structure and properties
T. A. Prikhna, T.V. Basyuk, V. B. Sverdun, O. P. Ostash, A. D. Ivasyshin, M. V. Karpets, T. Cabioch, P. Chartier, A. G. Kastornov, V. T. Varchenko, V. E. Moshchil1, A. P. Shapovalov, L. Javorska, A. Kalinka, J. Cyboroń, S. N. Dub, Y. D. Filatov, V.V. Kovylaev, L. I. Chirko, Y. V. Chaykovskiy, A. A. Osadchiy, D. V. Sokaluk, V. N. Tkach, A. V. Starostina
16:20 - 16:40
доповідач: Пріхна Тетяна Олексіївна, Iнститут надтвердих матерiалiв ім. В.М.Бакуля НАН України
У-13 ● (Ti, Nb, V, Cr)-Al-(C, N) MAX-phases-based multifunctional materials: preparation, structure and properties3. Метали, сплави, кераміка та композиційні матеріали в наноструктурному стані

У-14 ● Новые перспективные свойства графеноподобных дихалькогенидов d-переходных металлов
Л.М. Куликов
16:40 - 17:00
доповідач: Куліков Леонід Мінейович, Iнститут проблем матерiалознавства ім. I.М.Францевича НАН України
У-15 ● Магнітна динаміка мезоскопічних систем
В.О.Голуб
17:00 - 17:20
доповідач: Голуб Володимир Олегович, Інститут магнетизму НАН України та МОН України
У-15 ● Магнітна динаміка мезоскопічних систем2. Розмірні ефекти та самоорганізація наноструктур

У-16 ● Влияние термообработки в воздушной среде на оптические свойства застывших плавов EuSe и EuIn2Se4 в NaCl-KCl
Л.Ф. Кошкина
17:20 - 17:40
доповідач: Кошкіна Лілія Федорівна, Фiзико-хiмiчний iнститут ім. О.В.Богатського НАН України

У-17 ● Нові можливості багатопараметричної фазоваріаційної діагностики наносистем
С.В. Дмітрієв, В.Б. Молодкін, М.Г. Толмачов, О.С. Скакунова, С.В. Лізунова, Р.В. Лехняк, К.В. Фузік, Г.О. Веліховський, О.П. Васькевич, В.В. Лізунов, А.А Катасонов
17:40 - 18:00
доповідач: Дмітрієв Сергій Васильович, Iнститут металофiзики ім. Г.В.Курдюмова НАН України
У-17 ● Нові можливості багатопараметричної фазоваріаційної діагностики наносистем9. Діагностика і моделювання наноструктур та нанорозмірних систем

Події 1 грудня

No events available!

2 грудня (ПЛЕНАРНІ ТА УСНІ ДОПОВІДІ)

Співголови (2 грудня) Події 2 грудня
Співголови
В.М. Уваров, П.П. Горбик
09:00 - 10:30
П-4 ● Калікс[4]арени як супрамолекулярні ефектори АТР-гідролазних систем гладеньком’язових клітин
С.О. Костерін, В.І. Кальченко
09:00 - 09:30
доповідач: Костерін Сергій Олексійович, Iнститут бiохiмiї ім. О.В.Палладiна НАН України
П-5 ● Феромагнітні наноматеріали: синтез та властивості
А.Г. Білоус, К.Д. Соловйова, С.О. Солопан, О.В. Єленіч, Ю.Ю. Шлапа, О.І. Товстолиткін
09:30 - 10:00
доповідач: Білоус Анатолій Григорович, Iнститут загальної та неорганiчної хiмiї ім. В.I.Вернадського НАН України
П-6 ● Models of Qubit Entanglement and Dynamics in Disordered Meso- and Nanoenvironments
L. Pastur
10:00 - 10:30
доповідач: Пастур Леонід Андрійович, Фiзико-технiчний iнститут низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАН України
Співголови
А.Г. Білоус, Л.А. Пастур
11:00 - 13:00
У-18 ● Giant thermoelectric power of ferromagnetic nanocomposites СoX (Al2O3)1-X in magnetic field
G.V. Lashkarev, M.V. Radchenko, M.E. Bugaiova, A.Ye. Baibara1, W. Knoff, T. Story, L.A. Krushynskaya, Y.A. Stelmakh
11:00 - 11:20
доповідач: Лашкарьов Георгій Вадимович, Iнститут проблем матерiалознавства ім. I.М.Францевича НАН України
У-18 ● Giant thermoelectric power of ferromagnetic nanocomposites СoX (Al2O3)1-X in magnetic field1. Структура та властивості нанорозмірних систем

У-19 ● Spin-current resonances in magnetically inhomogeneous low-dimensional conducting systems
O.V.Charkina, A.N.Kalinenko, A.I.Kopeliovich, P.V.Pyshkin, A.V.Yanovsky
11:20 - 11:40
доповідач: Копеліович Олександр Ілліч, Фiзико-технiчний iнститут низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАН України
У-19 ● Spin-current resonances in magnetically inhomogeneous low-dimensional conducting systems6. Плівки, покриття та поверхневі наносистеми

У-20 ● Наноинжиниринг ансамблей наночастиц металлов и полупроводников
Н.А. Матвеевская, Т.Г. Бейник, Н.В. Бондарь
11:40 - 12:00
доповідач: Матвеевская Неонилла Анатольевна, Інститут монокристалів НАН України
У-20 ● Наноинжиниринг ансамблей наночастиц металлов и полупроводников1. Структура та властивості нанорозмірних систем
У-21 ● Структура твердофазних з’єднань жароміцних сплавів, отриманих з використанням наноструктурованих присадкових матеріалів
С.І. Кучук-Яценко, І.В. Зяхор, М.С. Завертанний, А.О. Наконечний
12:00 - 12:20
доповідач: Кучук-Яценко Сергій Іванович, Iнститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України

У-22 ● Активовані вуглецеві волокнисті наноструктурні матеріали медичного призначення
І.В. Уварова, В.П. Сергєєв, О.В. Щербицька, В.Д. Кліпов
12:20 - 12:40
доповідач: Уварова Ірина Володимирівна, Iнститут проблем матерiалознавства ім. I.М.Францевича НАН України
У-22 ● Активовані вуглецеві волокнисті наноструктурні матеріали медичного призначення7. Біофункціональні наноматеріали, наносистеми в біології та медицині

У-23 ● Концепція виготовлення анізотропних наноструктурованих магнетів зі сплавів РЗМ-ПМ
І.І. Булик
12:40 - 13:00
доповідач: Булик Ігор Іванович , Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України
Співголови
І.В. Уварова, Г.В. Лашкарьов
14:00 - 16:00
У-24 ● Optimal thermoelectric performance of nanodevices based on single wall carbon nanotubes and single molecule transistors
Yu.D. Zubov, O.A. Ilinskaya, I.V. Krive
14:00 - 14:20
доповідач: Кріве Ілля Валентинович, Фiзико-технiчний iнститут низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАН України
У-24 ● Optimal thermoelectric performance of nanodevices based on single wall carbon nanotubes and single molecule transistors1. Структура та властивості нанорозмірних систем

У-25 ● Антиоксидантний, протизапальний та метаболічний ефекти введення наночасток діоксиду церію при експериментальній пневмонії у щурів
Досенко В.Е., Портниченко В.И., Серебровська З.О., Доровських А.В., Шиш А.М., Павлович С.И., Сидоренко А.М., Колчева М.Г., Лисенко В.С., Тьортих В.А. Больбух Ю. Н
14:20 - 14:40
доповідач: Серебровська Зоя Олександрівна, Iнститут фiзiологiї ім. О.О.Богомольця НАН України

У-26 ● ЕПР-діагностика кровоспинних препаратів на основі полісахаридів
А.А. Кончиць, Б.Д. Шаніна, І.Б. Янчук, С.В. Красновид
14:40 - 15:00
доповідач: Кончиць Андрій Андрійович, Iнститут фiзики напiвпровiдникiв ім. В.Є.Лашкарьова НАН України
У-26 ● ЕПР-діагностика кровоспинних препаратів на основі полісахаридів7. Біофункціональні наноматеріали, наносистеми в біології та медицині
У-27 ● Нанокристаллические оксидные порошки для микроструктурного проектирования материалов
Е.В. Дудник, С.Н. Лакиза, В.В. Цукренко, Я.С. Тищенко, А.К. Рубан, В.П. Редько
15:00 - 15:20
доповідач: Дуднік Олена Вікторівна, Iнститут проблем матерiалознавства ім. I.М.Францевича НАН України
У-27 ● Нанокристаллические оксидные порошки для микроструктурного проектирования материалов3. Метали, сплави, кераміка та композиційні матеріали в наноструктурному стані

У-28 ● Образование вихрей и складок в деформируемом материале при винтовой экструзии
Я.Е.Бейгельзимер, Р.Ю.Кулагин, А.А.Давиденко
15:20 - 15:40
доповідач: Бейгельзімер Ян Юхимович, Донецький фiзико-технiчний iнститут ім. О.О.Галкіна НАН України

У-29 ● New quasiatomic nanoheterostructures: Superatoms and Excitonic quasimolecules
Sergey I. Pokutnyi, Dominique Persano Adorno, Petr P. Gorbyk, Wlodzimierz Salejda
15:40 - 16:00
доповідач: Покутній Сергій Іванович, Iнститут хiмiї поверхнi ім. О.О.Чуйка НАН України
У-29 ● New quasiatomic nanoheterostructures: Superatoms and Excitonic quasimolecules4. Напівпровідникові наносистеми та наноструктури

У-30 ● Two-phase equilibrium states in two-component nanoparticles: size, depletion and hysteresis effects
A.S. Shirinyan, Y.S. Bilogorodskyy, G. Wilde, V.A. Makara
16:20 - 16:40
доповідач: Шірінян Арам Сергійович, Навчально-науковий центр Фiзико-хiмiчне матерiалознавство
У-30 ● Two-phase equilibrium states in two-component nanoparticles: size, depletion and hysteresis effects2. Розмірні ефекти та самоорганізація наноструктур

У-31 ● Дослідження кінетики десорбції кверцетину з полімерних матриць на основі альгінату натрію
Орел Л.А., Сінельніков С.І., Кобріна Л.В., Рябов С.В.
16:40 - 17:00
доповідач: Орел Людмила Андріївна, Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України
Співголови
С.І. Покутній, І.В. Кріве
16:20 - 18:00
У-32 ● Туннелирование через квантовые точки в барьере гетероструктуры сверхпроводник-полупроводник-сверхпроводник
А.П. Шаповалов, Т.А. Прихна, В.Е. Шатерник, А.Ю. Суворов, Н.А. Скорик, В.И Бондарчук, М.А. Белоголовский
17:00 - 17:20
доповідач: Шаповалов Андрій Петрович, Інститут надтвердих матеріалів ім М.В.Бакуля НАН України

У-33 ● Діагностика самоорганізації конденсованих середовищ методами радіоспектроскопії
В.В. Трачевський
17:20 - 17:40
доповідач: Трачевський Володимир Васильович, Технічний центр НАН України
У-33 ● Діагностика самоорганізації конденсованих середовищ методами радіоспектроскопії9. Діагностика і моделювання наноструктур та нанорозмірних систем

У-34 ● Применение резонансной дифракции на решетках с тонким диэлектрическим слоем для определения оптических свойств покрытий
И.С. Спевак, В.К. Гавриков, М.А. Тимченко, А.В. Кац
17:40 - 18:00
доповідач: Спевак Иван Станиславович, Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова НАН України
Прийняття рішення
Закриття конференції
18:00 - 18:30

Співголови (2 грудня)

 • Співголови
  09:00 - 10:30
 • Співголови
  11:00 - 13:00
 • Співголови
  14:00 - 16:00
 • Співголови
  16:20 - 18:00

Події 2 грудня

Співголови (2 грудня) Події 2 грудня
П-5 ● Феромагнітні наноматеріали: синтез та властивості
А.Г. Білоус, К.Д. Соловйова, С.О. Солопан, О.В. Єленіч, Ю.Ю. Шлапа, О.І. Товстолиткін
09:30 - 10:00
доповідач: Білоус Анатолій Григорович, Iнститут загальної та неорганiчної хiмiї ім. В.I.Вернадського НАН України
П-6 ● Models of Qubit Entanglement and Dynamics in Disordered Meso- and Nanoenvironments
L. Pastur
10:00 - 10:30
доповідач: Пастур Леонід Андрійович, Фiзико-технiчний iнститут низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАН України
У-18 ● Giant thermoelectric power of ferromagnetic nanocomposites СoX (Al2O3)1-X in magnetic field
G.V. Lashkarev, M.V. Radchenko, M.E. Bugaiova, A.Ye. Baibara1, W. Knoff, T. Story, L.A. Krushynskaya, Y.A. Stelmakh
11:00 - 11:20
доповідач: Лашкарьов Георгій Вадимович, Iнститут проблем матерiалознавства ім. I.М.Францевича НАН України
У-18 ● Giant thermoelectric power of ferromagnetic nanocomposites СoX (Al2O3)1-X in magnetic field1. Структура та властивості нанорозмірних систем
У-20 ● Наноинжиниринг ансамблей наночастиц металлов и полупроводников
Н.А. Матвеевская, Т.Г. Бейник, Н.В. Бондарь
11:40 - 12:00
доповідач: Матвеевская Неонилла Анатольевна, Інститут монокристалів НАН України
У-20 ● Наноинжиниринг ансамблей наночастиц металлов и полупроводников1. Структура та властивості нанорозмірних систем
У-24 ● Optimal thermoelectric performance of nanodevices based on single wall carbon nanotubes and single molecule transistors
Yu.D. Zubov, O.A. Ilinskaya, I.V. Krive
14:00 - 14:20
доповідач: Кріве Ілля Валентинович, Фiзико-технiчний iнститут низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАН України
У-24 ● Optimal thermoelectric performance of nanodevices based on single wall carbon nanotubes and single molecule transistors1. Структура та властивості нанорозмірних систем
Співголови (2 грудня) Події 2 грудня
У-30 ● Two-phase equilibrium states in two-component nanoparticles: size, depletion and hysteresis effects
A.S. Shirinyan, Y.S. Bilogorodskyy, G. Wilde, V.A. Makara
16:20 - 16:40
доповідач: Шірінян Арам Сергійович, Навчально-науковий центр Фiзико-хiмiчне матерiалознавство
У-30 ● Two-phase equilibrium states in two-component nanoparticles: size, depletion and hysteresis effects2. Розмірні ефекти та самоорганізація наноструктур
У-32 ● Туннелирование через квантовые точки в барьере гетероструктуры сверхпроводник-полупроводник-сверхпроводник
А.П. Шаповалов, Т.А. Прихна, В.Е. Шатерник, А.Ю. Суворов, Н.А. Скорик, В.И Бондарчук, М.А. Белоголовский
17:00 - 17:20
доповідач: Шаповалов Андрій Петрович, Інститут надтвердих матеріалів ім М.В.Бакуля НАН України
Співголови (2 грудня) Події 2 грудня
У-21 ● Структура твердофазних з’єднань жароміцних сплавів, отриманих з використанням наноструктурованих присадкових матеріалів
С.І. Кучук-Яценко, І.В. Зяхор, М.С. Завертанний, А.О. Наконечний
12:00 - 12:20
доповідач: Кучук-Яценко Сергій Іванович, Iнститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України
У-27 ● Нанокристаллические оксидные порошки для микроструктурного проектирования материалов
Е.В. Дудник, С.Н. Лакиза, В.В. Цукренко, Я.С. Тищенко, А.К. Рубан, В.П. Редько
15:00 - 15:20
доповідач: Дуднік Олена Вікторівна, Iнститут проблем матерiалознавства ім. I.М.Францевича НАН України
У-27 ● Нанокристаллические оксидные порошки для микроструктурного проектирования материалов3. Метали, сплави, кераміка та композиційні матеріали в наноструктурному стані
Співголови (2 грудня) Події 2 грудня
У-29 ● New quasiatomic nanoheterostructures: Superatoms and Excitonic quasimolecules
Sergey I. Pokutnyi, Dominique Persano Adorno, Petr P. Gorbyk, Wlodzimierz Salejda
15:40 - 16:00
доповідач: Покутній Сергій Іванович, Iнститут хiмiї поверхнi ім. О.О.Чуйка НАН України
У-29 ● New quasiatomic nanoheterostructures: Superatoms and Excitonic quasimolecules4. Напівпровідникові наносистеми та наноструктури
No events available in 5vu category!
Співголови (2 грудня) Події 2 грудня
У-19 ● Spin-current resonances in magnetically inhomogeneous low-dimensional conducting systems
O.V.Charkina, A.N.Kalinenko, A.I.Kopeliovich, P.V.Pyshkin, A.V.Yanovsky
11:20 - 11:40
доповідач: Копеліович Олександр Ілліч, Фiзико-технiчний iнститут низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАН України
У-19 ● Spin-current resonances in magnetically inhomogeneous low-dimensional conducting systems6. Плівки, покриття та поверхневі наносистеми
У-31 ● Дослідження кінетики десорбції кверцетину з полімерних матриць на основі альгінату натрію
Орел Л.А., Сінельніков С.І., Кобріна Л.В., Рябов С.В.
16:40 - 17:00
доповідач: Орел Людмила Андріївна, Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України
У-34 ● Применение резонансной дифракции на решетках с тонким диэлектрическим слоем для определения оптических свойств покрытий
И.С. Спевак, В.К. Гавриков, М.А. Тимченко, А.В. Кац
17:40 - 18:00
доповідач: Спевак Иван Станиславович, Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова НАН України
Співголови (2 грудня) Події 2 грудня
У-22 ● Активовані вуглецеві волокнисті наноструктурні матеріали медичного призначення
І.В. Уварова, В.П. Сергєєв, О.В. Щербицька, В.Д. Кліпов
12:20 - 12:40
доповідач: Уварова Ірина Володимирівна, Iнститут проблем матерiалознавства ім. I.М.Францевича НАН України
У-22 ● Активовані вуглецеві волокнисті наноструктурні матеріали медичного призначення7. Біофункціональні наноматеріали, наносистеми в біології та медицині
У-25 ● Антиоксидантний, протизапальний та метаболічний ефекти введення наночасток діоксиду церію при експериментальній пневмонії у щурів
Досенко В.Е., Портниченко В.И., Серебровська З.О., Доровських А.В., Шиш А.М., Павлович С.И., Сидоренко А.М., Колчева М.Г., Лисенко В.С., Тьортих В.А. Больбух Ю. Н
14:20 - 14:40
доповідач: Серебровська Зоя Олександрівна, Iнститут фiзiологiї ім. О.О.Богомольця НАН України

У-26 ● ЕПР-діагностика кровоспинних препаратів на основі полісахаридів
А.А. Кончиць, Б.Д. Шаніна, І.Б. Янчук, С.В. Красновид
14:40 - 15:00
доповідач: Кончиць Андрій Андрійович, Iнститут фiзики напiвпровiдникiв ім. В.Є.Лашкарьова НАН України
У-26 ● ЕПР-діагностика кровоспинних препаратів на основі полісахаридів7. Біофункціональні наноматеріали, наносистеми в біології та медицині
Співголови (2 грудня) Події 2 грудня
П-4 ● Калікс[4]арени як супрамолекулярні ефектори АТР-гідролазних систем гладеньком’язових клітин
С.О. Костерін, В.І. Кальченко
09:00 - 09:30
доповідач: Костерін Сергій Олексійович, Iнститут бiохiмiї ім. О.В.Палладiна НАН України
Співголови (2 грудня) Події 2 грудня
У-33 ● Діагностика самоорганізації конденсованих середовищ методами радіоспектроскопії
В.В. Трачевський
17:20 - 17:40
доповідач: Трачевський Володимир Васильович, Технічний центр НАН України
У-33 ● Діагностика самоорганізації конденсованих середовищ методами радіоспектроскопії9. Діагностика і моделювання наноструктур та нанорозмірних систем
Співголови (2 грудня) Події 2 грудня
У-23 ● Концепція виготовлення анізотропних наноструктурованих магнетів зі сплавів РЗМ-ПМ
І.І. Булик
12:40 - 13:00
доповідач: Булик Ігор Іванович , Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України
У-28 ● Образование вихрей и складок в деформируемом материале при винтовой экструзии
Я.Е.Бейгельзимер, Р.Ю.Кулагин, А.А.Давиденко
15:20 - 15:40
доповідач: Бейгельзімер Ян Юхимович, Донецький фiзико-технiчний iнститут ім. О.О.Галкіна НАН України
Співголови (2 грудня) Події 2 грудня
Співголови
В.М. Уваров, П.П. Горбик
09:00 - 10:30
Співголови
А.Г. Білоус, Л.А. Пастур
11:00 - 13:00
Співголови
І.В. Уварова, Г.В. Лашкарьов
14:00 - 16:00
Співголови
С.І. Покутній, І.В. Кріве
16:20 - 18:00

Співголови (2 грудня)

 • Співголови
  09:00 - 10:30
 • Співголови
  11:00 - 13:00
 • Співголови
  14:00 - 16:00
 • Співголови
  16:20 - 18:00
Співголови (2 грудня) Події 2 грудня

Події 2 грудня

Співголови (2 грудня) Події 2 грудня
П-4 ● Калікс[4]арени як супрамолекулярні ефектори АТР-гідролазних систем гладеньком’язових клітин
С.О. Костерін, В.І. Кальченко
09:00 - 09:30
доповідач: Костерін Сергій Олексійович, Iнститут бiохiмiї ім. О.В.Палладiна НАН України
П-5 ● Феромагнітні наноматеріали: синтез та властивості
А.Г. Білоус, К.Д. Соловйова, С.О. Солопан, О.В. Єленіч, Ю.Ю. Шлапа, О.І. Товстолиткін
09:30 - 10:00
доповідач: Білоус Анатолій Григорович, Iнститут загальної та неорганiчної хiмiї ім. В.I.Вернадського НАН України
П-6 ● Models of Qubit Entanglement and Dynamics in Disordered Meso- and Nanoenvironments
L. Pastur
10:00 - 10:30
доповідач: Пастур Леонід Андрійович, Фiзико-технiчний iнститут низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАН України
Прийняття рішення
Закриття конференції
18:00 - 18:30
Співголови (2 грудня) Події 2 грудня
У-18 ● Giant thermoelectric power of ferromagnetic nanocomposites СoX (Al2O3)1-X in magnetic field
G.V. Lashkarev, M.V. Radchenko, M.E. Bugaiova, A.Ye. Baibara1, W. Knoff, T. Story, L.A. Krushynskaya, Y.A. Stelmakh
11:00 - 11:20
доповідач: Лашкарьов Георгій Вадимович, Iнститут проблем матерiалознавства ім. I.М.Францевича НАН України
У-18 ● Giant thermoelectric power of ferromagnetic nanocomposites СoX (Al2O3)1-X in magnetic field1. Структура та властивості нанорозмірних систем

У-19 ● Spin-current resonances in magnetically inhomogeneous low-dimensional conducting systems
O.V.Charkina, A.N.Kalinenko, A.I.Kopeliovich, P.V.Pyshkin, A.V.Yanovsky
11:20 - 11:40
доповідач: Копеліович Олександр Ілліч, Фiзико-технiчний iнститут низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАН України
У-19 ● Spin-current resonances in magnetically inhomogeneous low-dimensional conducting systems6. Плівки, покриття та поверхневі наносистеми

У-20 ● Наноинжиниринг ансамблей наночастиц металлов и полупроводников
Н.А. Матвеевская, Т.Г. Бейник, Н.В. Бондарь
11:40 - 12:00
доповідач: Матвеевская Неонилла Анатольевна, Інститут монокристалів НАН України
У-20 ● Наноинжиниринг ансамблей наночастиц металлов и полупроводников1. Структура та властивості нанорозмірних систем
У-21 ● Структура твердофазних з’єднань жароміцних сплавів, отриманих з використанням наноструктурованих присадкових матеріалів
С.І. Кучук-Яценко, І.В. Зяхор, М.С. Завертанний, А.О. Наконечний
12:00 - 12:20
доповідач: Кучук-Яценко Сергій Іванович, Iнститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України

У-22 ● Активовані вуглецеві волокнисті наноструктурні матеріали медичного призначення
І.В. Уварова, В.П. Сергєєв, О.В. Щербицька, В.Д. Кліпов
12:20 - 12:40
доповідач: Уварова Ірина Володимирівна, Iнститут проблем матерiалознавства ім. I.М.Францевича НАН України
У-22 ● Активовані вуглецеві волокнисті наноструктурні матеріали медичного призначення7. Біофункціональні наноматеріали, наносистеми в біології та медицині

У-23 ● Концепція виготовлення анізотропних наноструктурованих магнетів зі сплавів РЗМ-ПМ
І.І. Булик
12:40 - 13:00
доповідач: Булик Ігор Іванович , Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України
У-24 ● Optimal thermoelectric performance of nanodevices based on single wall carbon nanotubes and single molecule transistors
Yu.D. Zubov, O.A. Ilinskaya, I.V. Krive
14:00 - 14:20
доповідач: Кріве Ілля Валентинович, Фiзико-технiчний iнститут низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАН України
У-24 ● Optimal thermoelectric performance of nanodevices based on single wall carbon nanotubes and single molecule transistors1. Структура та властивості нанорозмірних систем

У-25 ● Антиоксидантний, протизапальний та метаболічний ефекти введення наночасток діоксиду церію при експериментальній пневмонії у щурів
Досенко В.Е., Портниченко В.И., Серебровська З.О., Доровських А.В., Шиш А.М., Павлович С.И., Сидоренко А.М., Колчева М.Г., Лисенко В.С., Тьортих В.А. Больбух Ю. Н
14:20 - 14:40
доповідач: Серебровська Зоя Олександрівна, Iнститут фiзiологiї ім. О.О.Богомольця НАН України

У-26 ● ЕПР-діагностика кровоспинних препаратів на основі полісахаридів
А.А. Кончиць, Б.Д. Шаніна, І.Б. Янчук, С.В. Красновид
14:40 - 15:00
доповідач: Кончиць Андрій Андрійович, Iнститут фiзики напiвпровiдникiв ім. В.Є.Лашкарьова НАН України
У-26 ● ЕПР-діагностика кровоспинних препаратів на основі полісахаридів7. Біофункціональні наноматеріали, наносистеми в біології та медицині
У-27 ● Нанокристаллические оксидные порошки для микроструктурного проектирования материалов
Е.В. Дудник, С.Н. Лакиза, В.В. Цукренко, Я.С. Тищенко, А.К. Рубан, В.П. Редько
15:00 - 15:20
доповідач: Дуднік Олена Вікторівна, Iнститут проблем матерiалознавства ім. I.М.Францевича НАН України
У-27 ● Нанокристаллические оксидные порошки для микроструктурного проектирования материалов3. Метали, сплави, кераміка та композиційні матеріали в наноструктурному стані

У-28 ● Образование вихрей и складок в деформируемом материале при винтовой экструзии
Я.Е.Бейгельзимер, Р.Ю.Кулагин, А.А.Давиденко
15:20 - 15:40
доповідач: Бейгельзімер Ян Юхимович, Донецький фiзико-технiчний iнститут ім. О.О.Галкіна НАН України

У-29 ● New quasiatomic nanoheterostructures: Superatoms and Excitonic quasimolecules
Sergey I. Pokutnyi, Dominique Persano Adorno, Petr P. Gorbyk, Wlodzimierz Salejda
15:40 - 16:00
доповідач: Покутній Сергій Іванович, Iнститут хiмiї поверхнi ім. О.О.Чуйка НАН України
У-29 ● New quasiatomic nanoheterostructures: Superatoms and Excitonic quasimolecules4. Напівпровідникові наносистеми та наноструктури
У-30 ● Two-phase equilibrium states in two-component nanoparticles: size, depletion and hysteresis effects
A.S. Shirinyan, Y.S. Bilogorodskyy, G. Wilde, V.A. Makara
16:20 - 16:40
доповідач: Шірінян Арам Сергійович, Навчально-науковий центр Фiзико-хiмiчне матерiалознавство
У-30 ● Two-phase equilibrium states in two-component nanoparticles: size, depletion and hysteresis effects2. Розмірні ефекти та самоорганізація наноструктур

У-31 ● Дослідження кінетики десорбції кверцетину з полімерних матриць на основі альгінату натрію
Орел Л.А., Сінельніков С.І., Кобріна Л.В., Рябов С.В.
16:40 - 17:00
доповідач: Орел Людмила Андріївна, Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України
У-32 ● Туннелирование через квантовые точки в барьере гетероструктуры сверхпроводник-полупроводник-сверхпроводник
А.П. Шаповалов, Т.А. Прихна, В.Е. Шатерник, А.Ю. Суворов, Н.А. Скорик, В.И Бондарчук, М.А. Белоголовский
17:00 - 17:20
доповідач: Шаповалов Андрій Петрович, Інститут надтвердих матеріалів ім М.В.Бакуля НАН України

У-33 ● Діагностика самоорганізації конденсованих середовищ методами радіоспектроскопії
В.В. Трачевський
17:20 - 17:40
доповідач: Трачевський Володимир Васильович, Технічний центр НАН України
У-33 ● Діагностика самоорганізації конденсованих середовищ методами радіоспектроскопії9. Діагностика і моделювання наноструктур та нанорозмірних систем

У-34 ● Применение резонансной дифракции на решетках с тонким диэлектрическим слоем для определения оптических свойств покрытий
И.С. Спевак, В.К. Гавриков, М.А. Тимченко, А.В. Кац
17:40 - 18:00
доповідач: Спевак Иван Станиславович, Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова НАН України

Події 2 грудня

No events available!

 СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ

 

1 грудня

Стендові доповіді. Секції 1,3,4 (1 грудня, 9:00-18:00)

СЕКЦІЯ 1. Структура та властивості нанорозмірних системСЕКЦІЯ 3. Метали, сплави, кераміка та композиційні матеріали в наноструктурному станіСЕКЦІЯ 4. Напівпровідникові наносистеми та наноструктури 

 

2 грудня

Стендові доповіді. Секції 2,5-10 (2 грудня, 9:00-18:00 )

 

СЕКЦІЯ 2. Розмірні ефекти та самоорганізація наноструктурСЕКЦІЯ 5. Вуглецеві наноматеріалиСЕКЦІЯ 6. Плівки, покриття та поверхневі наносистемиСЕКЦІЯ 7. Біофункціональні наноматеріали, наносистеми в біології та медициніСЕКЦІЯ 8. Супрамолекулярні структури, аерогелі, колоїдні системиСЕКЦІЯ 9. Діагностика і моделювання наноструктур та нанорозмірних системСЕКЦІЯ 10. Технології отримання наноматеріалів