V Наукова конференція

Учасники, які пройшли реєстрацію

 Entry Date ПІБ Статус учасника Тип доповіді Назва доповіді
20.07.2016Eстрела-Льопис Вiкторiо РафаелiйовичДоповідачУснаСелективна токсична дiя на раковi клiтини нанокомпозитiв з нетоксичних анiонних полiсахаридiв та наночастинок благородних металiв i селену
06.07.2016Аблець Євген ВалерійовичДоповідачУснаНаноструктуры в процессах нанохимических и микробиологических трансформаций и разделения железооксидносиликатных рудных материалов (ЖСРМ)
29.06.2016Андреев Анатолий АфанасьевичСпівавтор доповідіСтендоваИсследование свойств карбидных покрытий на основе сплава TiZrHfVNbTa
29.06.2016Андреев Анатолий АфанасьевичСпівавтор доповідіСтендоваФизико-механические свойства Mo-N покрытий полученных ионным распылением в вакуумно-дуговом сжатом разряде
30.06.2016Білоус Світлана БогданівнаДоповідачУснаНаноматеріали як активні фармацевтичні інгредієнти у складі лікарських засобів
30.06.2016Білошенко Віктор ОлександровичДоповідачСтендоваСтруктура и свойства полимеров и полимерных композитов, модифицированных интенсивной пластической деформацией
16.06.2016Бабіч Лідія ГригорівнаДоповідачУснаХалкон-вмісні калікс[4]арени – нанорозмірні модулятори поляризації мембран мітохондрій
02.07.2016Барабаш Максим ЮрійовичДоповідачСтендоваФізичні засади надщильного запису інформації на основі нанорозмірних структурних неоднорідностей доменних стінок у феромагнетиках
01.07.2016Бевза Олег МиколайовичДоповідачСтендоваОсадження двокомпонентного складу, що містить магнітний матеріал, за допомогою магнетронної розпилювальної системи
05.07.2016Бевза Олег МиколайовичСпівавтор доповідіСтендоваДослідження факторів впливу на отримання розвинутої поверхні конденсату Al-O
29.06.2016Бейгельзімер Ян ЮхимовичДоповідачУснаВихрові рухи матеріалу при гвинтовій екструзії
30.06.2016Бекеньов Лев ВалерійовичДоповідачСтендоваElectronic correlations and magneto-optical properties of MnBi
28.07.2016Бовгира Ростислав ВікторовичДоповідачСтендоваРозрахунки з перших принципів структури та електронних властивостей нанокластерів ZnO
24.06.2016Богдан Михайло МихайловичДоповідачУснаНанокластерні спінові структури в анізотропних магнетиках та їх стійкість в магнітному полі
11.08.2016Бондар Юлія ВадимівнаДоповідачУснаНанонокомпозитные полипропиленовые волокна: синтез и применение в качестве адсорбентов
29.06.2016Бондаренко Марина ВасилівнаДоповідачСтендоваМезопористые нанокомпозиты на основе титана как перспективные фотокатализаторы для очистки воды
30.06.2016Будаш Юрій ОлександровичСпівавтор доповідіСтендоваЗакономірності течії та структуроутворення в нанонаповнених сумішах поліпропілен/полівініловий спирт
30.06.2016Булик Ігор ІвановичДоповідачУснаКонцепція виготовлення анізотропних наноструктурованих магнітів зі сплавів РЗМ-ПМ
22.06.2016Буханько Федір МиколайовичДоповідачУснаТопологічні фазові переходи в стани з низькою і високою щільністю 2D вихрових пар, індуковані магнітним полем в безщілинній квантовій спіновій рідинi зі структурним безладом
29.07.2016Васін Андрій ВолодимировичДоповідачСтендоваIR-spectroscopy study of ZnO nanoparticles formation in aged of Zn(acac)2/ethanol solution
19.07.2016Васильківська Марина АнатолієвнаСпівавтор доповідіСтендоваВисокодисперсні порошки боридо-силіцидних композицій
19.07.2016Васильківська Марина АнатолієвнаСпівавтор доповідіСтендоваНанодисперсні порошки боридо-силіцидних компози цій
05.07.2016Вахітова Любов МиколаївнаДоповідачСтендоваВплив наноглин на механізми хімічних взаємодій у вогнезахисних інтумесцентних системах
17.06.2016Векліч Тетяна ОлександрівнаДоповідачУснаКалікс[4]арен C-90 як перспективна супрамолекулярна сполука для регуляції активності Са2+,Mg2+-АТРази плазматичної мембрани
01.07.2016Возняк Андрій ВасильовичДоповідачСтендоваОсобливості реалізації крихко-пластичного переходу у полімерних стеклах в процесі механічного омолодження
01.07.2016Возняк Аліна ОлександрівнаСпівавтор доповідіСтендоваОсобливості реалізації крихко-пластичного переходу у полімерних стеклах в процесі механічного омолодження
05.07.2016Волкова Наталія ОлександрівнаДоповідачСтендоваДослідження впливу наночастинок золота на здатність мезенхімальних стовбурових клітин до спрямованого та спонтанного диференціювання
04.07.2016Габ Іван ІвановичДоповідачСтендоваОсобливості диспергування-коагулювання при нагріванні наноплівок благородних металів, нанесених на тверді неметалеві поверхні
30.06.2016Гавриков Владимир КонстантиновичСпівавтор доповідіСтендова2. Поверхностные электромагнитные волны на структурированной границе металл-диэлектрик.
05.07.2016Гаврилюк Наталія АфанасіївнаДоповідачУснаВуглецеві наноматеріали, як наповнювачі полімерів
21.07.2016Гаголкіна Зоя ОлександрівнаСпівавтор доповідіСтендоваThe effect of metal’s complexes on the properties of polyurethane/carbon nanotubes composites
21.07.2016Гаголкіна Зоя ОлександрівнаСпівавтор доповідіСтендоваElectromagnetic interference shielding of cross-linked polyurethane/carbon nanotubes/Fe3O4 composites
06.07.2016Гармашева Інна ЛеонтіївнаДоповідачСтендоваБіологічний метод отримання наночастинок срібла з використанням лактобацил
30.06.2016Глабай Марина СергіївнаДоповідачСтендоваСинтез і властивості нанокристалічного порошку ZrO2 (3 Y2O3, 2 CeO2) – 10 Al2O3, легованого Al2CoO4
30.06.2016Голентус Ілля ЕдуардовичДоповідачСтендоваТеоретична модель малокутового багатократного розсіяння у об'єктах наноіндустрії та медицини
29.06.2016Голуб Володимир ОлеговичДоповідачПленарнаМагнітна динаміка мезоскопічних систем
30.06.2016Гончар Олексій МиколайовичДоповідачСтендоваХімічна модифікація наночасток монтморилоніту функціоналізованими органічними модифікаторами
30.06.2016Горєлов Борис МихайловичДоповідачСтендоваImpact of graphene plates on structure alteration in graphene-epoxy nanocomposites
30.06.2016Горбик Петро ПетровичДоповідачУснаСинтез та властивості нових наноструктурних матеріалів, поглинаючих НВЧ-електромагнітне і нейтронне випромінювання
16.06.2016Грипачевський Олександр МиколайовичДоповідачСтендоваУмови та механізм формування наноструктурованих зносостійких поверхневих шарів при зміні зовнішніх параметрів тертя та хімічного складу мідних сплавів
01.07.2016Гусарова Ірина ОлександрівнаДоповідачУснаПерспективи використання керамічних композиційних матеріалів в ракетно-космічній техніці
21.06.2016Данилович Юрій ВолодимировичДоповідачУснаДія калікс[4]аренів на транспорт Са2+, електричний потенціал та активність електрон-транспортувального ланцюга в мітохондріях гладенького м’язу
27.06.2016Демченко Валерій ЛеонідовичДоповідачСтендоваНанокомпозити пектин-Ag0-поліетиленімін: структурна організація, термомеханічні властивості та антимікробна активність
01.07.2016Демченко Валерій ЛеонідовичДоповідачСтендоваОсобливості організації та релаксації структури зварних з’єднань технічних поліетиленів
29.06.2016Дзюбенко Лідія СтепанівнаДоповідачСтендоваСтруктуротворення в розплавах поліпропілен - полівініловий спирт(гліцерин)-метилкремнезем
29.06.2016Дмітрієв Сергій ВасильовичДоповідачУснаНові можливості багатопараметричної фазоваріаційної діагностики наносистем
27.06.2016Дмитриев Александр ИльчДоповідачУснаInduced magnetic anisotropy in Co/Al2O3 nanocomposite films.
04.07.2016Дорошенко Максим МиколайовичДоповідачСтендоваНизькотемпературний синтез нанопорошків алюмомагнезіальної шпінелі з використанням прекурсорів на основі органічних лігандів
30.06.2016Дробков Максим ЄвгеновичДоповідачУснаКонтроль мікрокрапельної фракції в потоці плазми із плазмо-дугового джерела
30.06.2016Дрозд Ігор МихайловичСпівавтор доповідіСтендоваІндукційно-термічний метод отримання мікро- і наночастинок
29.06.2016Дуднік Олена ВікторівнаДоповідачУснаНанокристалічні оксидні порошки для мікроструктурного проектування матеріалів
27.06.2016Дурягіна Зоя АнтонівнаДоповідачСтендоваВизначення поверхневої енергії діелектричних покриттів на основі склокристалічних матеріалів методом оптичної тензометрії
04.07.2016Дьяков Максим ЮрійовичДоповідачСтендоваНові джерела селена в синтезі напівпровідникових наночастинок типу AIIBVI
29.07.2016Жолобак Надія МихайлівнаДоповідачУснаБіофункціональні наночастинки оксидів металів: перспективи застосування в біології та медицині
18.07.2016Затуловський Андрій СергійовичДоповідачСтендоваМеталоматричні композиційні матеріали зміцнені нанорозмірними частинками
30.06.2016Зяхор Ігор ВасильовичСпівавтор доповідіУснаСтруктура твердофазних з’єднань жароміцних сплавів, ожержаних з використанням наноструктурованих присадкових матеріалів
20.07.2016Калініченко Кіра ВолодимирівнаДоповідачСтендоваТехнологія одержання гелевого нанодобрива для рослинництва
02.07.2016Калішин Євген ЮрійовичДоповідачУснаВплив розміру наночастинок та природи носія на каталітичні властивості нанофазних каталізаторів на основі металів VІІІ-ої групи
30.06.2016Кальченко Віталій ІвановичДоповідачПленарнаCalixarene Based Nanosystems for Material and Life Science
04.07.2016Каплуненко Наталія ВолодимирівнаДоповідачСтендоваДослідження адсорбції ліків на синтетичному гідроксиапатиті
14.07.2016Карачевцев Віктор ОлексійовичДоповідачУснаСпектральні прояви взаємодії між біоорганичними молекулами та оксидом графену при кімнатних та кріогенних температурах
21.06.2016Клепіков Вячеслав ФедоровичДоповідачУснаМодульовані наноструктури та критичні явища.
27.06.2016Ковбасюк Тарас МихайловичСпівавтор доповідіСтендоваВизначення поверхневої енергії діелектричних покриттів на основі склокристалічних матеріалів методом оптичної тензометрії
07.07.2016Козаренко Ольга АндріївнаДоповідачУснаНанокомпозиты полианилина с дисудьфидами молибдена и вольфрама как перспективные электроды для литиевых аккумуляторов и суперконденсаторов
06.07.2016Козирєв Артем В'ячеславовичДоповідачСтендоваВплив Ті на формування структури надпровідних матеріалів на основі MgB2 в умовах високих тисків
07.07.2016Колодкевич Юлия ИвановнаДоповідачСтендоваКомпактирование материалов на основе МАХ фаз методом ударно-волнового нагружения
10.07.2016Кондратенко Сергій ВікторовичДоповідачСтендоваМорфологія та оптичні властивості нанокристалічних плівок Ge на поверхні Si(001)
30.06.2016Константінова Тетяна ЄвгенівнаДоповідачПленарнаПро формування дефектів мезорівня в Ti-Nb сплаві при деформації в умовах високих тисків
23.06.2016Кончиць Андрій АндрійовичДоповідачУснаЕПР-діагностика кровоспинних препаратів на основі полісахаридів
23.06.2016Копеліович Олександр ІллічДоповідачПленарнаSpin-current resonances in a magnetically inhomogeneous low-dimensional conducting systems
25.06.2016Косевич Марина ВадимівнаДоповідачСтендоваПід час подачі
14.06.2016КОСТЕРІН СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧДоповідачПленарнаКАЛІКС[4]АРЕНИ ЯК СУПРАМОЛЕКУЛЯРНІ ЕФЕКТОРИ
23.09.2016Кошелев Михаил ВасильевичДоповідачСтендоваCамораспространяющийся высокотемпературный синтез как способ получения тиксотропной структуры в силуминах
20.07.2016Кошкіна Лілія ФедорівнаДоповідачУснаВлияние термообработки в воздушной среде на оптические свойства застывших плавов EuSe и EuIn2Se4 в NaCl-KCl.
21.06.2016Кріве Ілля ВалентиновичДоповідачУснаOptimal thermoelectric performance of nanodevices based on single wall carbon nanotubes an single level quantum dots
30.06.2016Куда Олексій АнатолійовичДоповідачУснаСтруктура и in vitro биокерамических материалов на основе гидроксиапатита с добавлением наноалмаза детонационного синтеза
29.06.2016Куліков Леонід МінейовичДоповідачПленарнаНові перспективні властивості графеноподібних дихалькогенідів d-перехідних металів
05.07.2016Кулініч Андрій ВолодимировичДоповідачСтендоваГібридні нанокомпозити на основі барвників і нановуглецевих структур
15.07.2016Кулешов Сергій ВолодимировичДоповідачСтендоваЭлектрохимический синтез и электрокаталитические свойства наноразмерных мезопористых порошков карбида вольфрама
04.07.2016Кучмій Степан ЯрославовичСпівавтор доповідіСтендоваРозмірна залежність швидкості фотопереносу електрона в гетероструктурах нанокристалів оксиду цинку з моношаровим нітридом вуглецю
06.07.2016Лівінська Олена ПетрівнаСпівавтор доповідіСтендоваБіологічний синтез наночастинок срібла з використанням лактобацил
30.06.2016Лісова Оксана МирославівнаДоповідачСтендоваЕлектрофізичні властивості системи поліамід - графени
30.06.2016Лакуста Маргарита ВалеріївнаДоповідачУснаВплив малорозчинних домішок оксидів на основі елементів IV групи на кінетику початкової стадії спікання нанопорошків тетрагонального діоксиду цирконію.
22.06.2016Ламонова Карина ВалентинівнаДоповідачСтендоваДослідження спектрів ЕПР та люмінесценції нанорозмірних систем за допомогою модифікованої теорії кристалічного поля
06.07.2016Лашкарьов Георгій ВадимовичДоповідачПленарнаГігантська магнітотермоедс в феромагнітних нанокомпозитах (наночастинки Co в матриці Al2O3)
30.06.2016Левенець Володимир ВікторовичДоповідачУснаИспользование аналитических методов на пучках ионов для исследования покрытий из высокоэнтропийных сплавов
25.07.2016Лемішка Ігор АнатолійовичДоповідачСтендоваГранулометричні характеристики порошку титанового сплаву ВТ 20 отриманого методом відцентрового плазмового розпилення електроду
04.07.2016Лисенко Ірина ОлегівнаДоповідачСтендоваФормування стійких поверхневих структур при іонному розпорошенні поверхні
01.07.2016Литвин Петро Мар'яновичДоповідачСтендоваЯвища структурного впорядкування в напівпровідникових тринітридних наноструктурах та їх кореляція із локальними електричними параметрами
21.07.2016Лобко Євгенія ВолодимирівнаДоповідачСтендоваElectromagnetic interference shielding of cross-linked polyurethane/carbon nanotubes/Fe3O4 composites
21.07.2016Лобко Євгенія ВолодимирівнаДоповідачСтендоваThe effect of metal’s complexes on the properties of polyurethane/carbon nanotubes composites
11.08.2016Лозінський Володимир БорисовичСпівавтор доповідіСтендоваDevelopment of gas deposition technology for creation of bioactive and bioinert ceramic coatings onto magnesium substrate
30.06.2016Луговськой Едуард ВіталійовичСпівавтор доповідіСтендоваВплив калікс[4]арену С-145 на гемостаз in vivo та in vitro
17.06.2016Лузанов Анатолій ВіталійовичДоповідачСтендоваКвантовохімічний аналіз локалізованих станів у нанокластерах діаманту та карбіду кремнія, що містять центри забарвлення
30.06.2016Лучка Мирон ВасильовичСпівавтор доповідіСтендоваГальванопорошковое покрытие режущих елементов
28.06.2016Любчанський Ігор ЛеонідовичДоповідачУснаOptical properties of hybrid structure comosed of magneto-optical waveguide and nanocomposite photonic crystal
30.06.2016Майкут Сергій ОлексійовичДоповідачСтендоваІндукційно-термічний метод отримання мікро- і наночастинок
01.07.2016Малишев Віктор ВолодимировичДоповідачСтендоваЕлектрохімічний синтез і властивості нанопорошків подвійних карбідів молібдену і вольфраму
30.06.2016Марек Ірина ОлегівнаДоповідачСтендоваНанокристалічні порошки на основі ZrO2 для виготовлення композитів, стійких до процесу старіння
04.07.2016Марчук Василь ІгоровичДоповідачСтендоваОкиснення та гідрування монооксиду вуглецю на наночастинках кобальту, нанесених на оксид алюмінію: вплив розміру на каталітичні властивості
30.06.2016Матвеевская Неонилла АнатольевнаДоповідачУснаНаноинжиниринг ансамблей начастиц металлов и полупроводников
22.06.2016Мирная Татьяна АльфредовнаДоповідачПленарнаОптические композиты на основе жидких кристаллов с наночастицами металлов и полупроводников
01.07.2016Мумладзе Антон ВолодимировичСпівавтор доповідіСтендоваОсадження двокомпонентного складу, що містить магнітний матеріал, за допомогою магнетронної розпилювальної системи
05.07.2016Мумладзе Антон ВолодимировичСпівавтор доповідіСтендоваДослідження факторів впливу на отримання розвинутої поверхні конденсату Al-O
23.09.2016Надутов Володимир МихайловичДоповідачСтендоваМессбауерівські і ультразвукові дослідження литих високоентропійних сплавів
07.07.2016Олійник Вікторія ОлександрівнаДоповідачСтендоваМоделирование наноструктурных процессов в рудных материалах и пелоидах
27.07.2016Орел Людмила АндріївнаДоповідачУснаДослідження кінетики десорбції кверцетину з полімерних матриць на основі альгінату натрію
29.06.2016Отиченко Оксана МиколаївнаДоповідачСтендоваОсобливості адсорбції препаратів різної молекулярної маси біогенним гідроксиапатитом, легованим наномагнетитом
04.07.2016Панасюк Ярослав ВікторовичДоповідачСтендоваРозмірна залежність швидкості фотопереносу електрона в гетероструктурах нанокристалів оксиду цинку з моношаровим нітридом вуглецю
01.07.2016Пастур Леонід АндрійовичДоповідачПленарнаМоделі заплутанності та динаміли кубітів у невпорядкованому мезо- і наносередовищі
27.07.2016Пашкевич Юрій ГеоргійовичДоповідачУснаФормування нових оптичних та електронних властивостей наноструктур під дією високого тиску та лазерного опромінення з рідкоземельними іонами як зондами
24.06.2016Петухов Олександр СергійовичДоповідачСтендоваДослідження процесів синтезу нанокомпозиції ZrN-ZrB2 методом SPS
17.06.2016Пойда Андрій ВолодимировичДоповідачСтендоваВплив розміру зерна і структурного стану границь зерен на параметри надпластичності алюмінієвого сплаву Al-Zn-Mg-Cu-Zr
29.06.2016Покутній Сергій ІвановичДоповідачУснаNEW QUASIATOMIC NANOHETEROSTRUCTURES: SUPERATOMS AND EXCITONIC QUASIMOLECULES
29.06.2016Покутній Сергій ІвановичДоповідачСтендоваSpectroscopy of excitons in semiconductor quantum dots
02.09.2016Полункін Євген ВасильовичДоповідачСтендоваУглеродные многослойные сфероидальные нанокластеры: особенности структуры и химмотологические свойства в составе этанольных моторных топлив
09.09.2016Пономарьов Семен СеменовичДоповідачСтендоваKinetic peculiarities of the matter transport during GeSi QDs formation under heteroepitaxial growth
30.06.2016Попович Дмитро ІвановичДоповідачСтендоваФотолюмінесцентні властивості наноструктур Zn-ZnO типу «ядро-оболонка» при адсорбції газів
01.07.2016Пріхна Тетяна ОлексіївнаДоповідачПленарнаЗакономірності формування структури та властивості багатофункціональних матеріалів на основі наноламінатних МАХ-фаз систем (Ti, Nb, V, Cr)-Al-(C, N).
31.07.2016Прудніков Анатолій МихайловичДоповідачСтендоваСтруктурні перетворення фулереноподібного нітрид-вуглецю з домішками нікелю під тиском та імпульсним лазерним опромінюванням.
08.08.2016Прудніков Анатолій МихайловичДоповідачСтендоваСтруктурні перетворення фулереноподібних плівок нітриду вуглецю з домішками нікелю під тиском та імпульсним лазерним опромінюванням
17.06.2016Пшеничний Роман МиколайовичДоповідачСтендоваСинтез та властивості фторид-провідних нанострктурних твердих розчинів на основі BaCeF5
30.06.2016Рєзніченко Людмила СергіївнаДоповідачУснаОсобливості взаємодії наночастинок металів з аеробними та анаеробними клітинами як основа створення нових протимікробних засобів
22.09.2016Рубіш Василь МихайловичДоповідачСтендоваNew type of recording media based on the gold nanoparticles integrated into the film/substrate interlayer for plasmon nanolithography
30.06.2016Рябченко Сергій МихайловичДоповідачУснаМагнітні властивості суперферомагнітного стану плівки з перпендикулярною анізотропією
30.06.2016Рябченко Сергій МихайловичДоповідачСтендоваНизькочастотні особливості магнітної сприйнятливості наночастинок LSMO
19.07.2016Сав"як Марія ПрокопівнаСпівавтор доповідіСтендоваОсобливості формування нанодисперсних карбідів і боридів переходних металів за умов механохімії
19.07.2016Савкіна Рада КостянтинівнаДоповідачУснаНаноструктурований кремній функціоналізований біосумісними силікатами
30.06.2016Савка Степан СтепановичДоповідачСтендоваМоделювання процесів формування наночастинок оксиду цинку методом молекулярної динаміки
01.07.2016Савчук Ольга ВікторівнаДоповідачСтендоваМодулююча дія калікс[4]аренів на ензиматичні властивості плазміну
30.06.2016Самсоненко Марія МиколаївнаДоповідачСтендоваModification of tin (IV) oxide and hydroxide and research of their properties
23.06.2016Сердюк Ирина ВитальевнаДоповідачСтендоваВлияние условий осаждения на характеристики нитридных покрытий на основе высокоэнтропийных сплавов Ti-Zr-Nb-V-Hf, Ti-Zr-Nb-V-Hf-Ta, Ti-Zr-Nb-Ta-Hf.
04.07.2016Серебровська Зоя ОлександрівнаДоповідачУснаПротизапальний, антиоксидантний, та метаболічний ефекти введення наночасток діоксиду церію при експериментальній пневмонії у щурів.
01.07.2016Сидоренко Сергій БорисовичСпівавтор доповідіСтендоваОсадження двокомпонентного складу, що містить магнітний матеріал, за допомогою магнетронної розпилювальної системи
05.07.2016Сидоренко Сергій БорисовичДоповідачСтендоваДослідження факторі впливу на отримання розвинутої поверхні конденсату Al-O
21.07.2016Сидоренко Ярослав СергійовичСпівавтор доповідіСтендоваДослідження факторів впливу на отримання розвинутої поверхні конденсату Al-O
30.06.2016Синякіна Сусанна АшотівнаДоповідачУснаЭволюция структуры нанопорошков системы ZrO2 – 3 мол. % Y2O3 под воздействием высокого давления и температуры.
23.06.2016Сиркін Євген СоломоновичДоповідачУснаКоливальні властивості графенових наноструктур
04.07.2016Сич Олена ЄвгенівнаДоповідачСтендоваBioceramics based on nanostructured biogenic hydroxyapatite prepared by microwave sintering as scaffolds for cultivation of human stem cells
23.06.2016Славін Віктор ВалерійовичДоповідачУснаThe ground state structure of electron's ensemble on one-dimension disordered lattice
19.07.2016Смірнов Олексій БорисовичСпівавтор доповідіУснаНаноструктурований кремній функціоналізований біосумісними силікатами
30.06.2016Смирнова-Замкова Марія ЮріївнаДоповідачСтендоваГідротермальний синтез нанокристалічних порошків у системі Al2O3-ZrO2(Y2O3,CeO2)
15.07.2016Соловйова Катерина ДмитрівнаСпівавтор доповідіПленарнаФеромагнітні наноструктури: синтез та властивості
30.06.2016Спевак Иван СтаниславовичДоповідачУсна1. Применение резонансной дифракции на решетках с тонким диэлектрическим слоем для определения оптических свойств покрытий.
14.07.2016Степаньян Степан ГригоровичСпівавтор доповідіСтендоваВплив кисневмісних груп на інфрачервоні спектри оксиду графену: DFT розрахунки та ІЧ-Фур’є спектроскопія.
23.06.2016Столбовой Вячеслав АлександровичДоповідачСтендовафизико-механические характеристики вакуумно-дуговых нанослойных TiN/ZrN покрытий
30.06.2016Таранец Юлия ВладимировнаДоповідачСтендоваОсобенности кристаллизации оксалата кальция моногидрата в присутствии аминокислот
19.07.2016Тетьоркін Володимир ВолодимировичДоповідачУснаDislocation-related conductivity in Schottky contacts on the laser-modified surface of CdZnTe single crystals
16.06.2016Тихонович Віктор ВадимовичДоповідачСтендоваФормування зносостійких наноструктурних матеріалів при терті сталей в мастильно-охолоджуючих рідинах.
29.06.2016Тищенко Яна СергіївнаСпівавтор доповідіУснаНанокристалічні оксидні порошки для мікроструктурного проектування матеріалів
21.07.2016Ткаченко Юрій ЮрійовичСпівавтор доповідіПленарнаДослідження факторів впливу на отримання розвинутої поверхні конденсату Al-O
06.07.2016Ткачук Іван ГеоргійовичДоповідачСтендовананокомпозитний матеріал шаруватий кристал-сегнетоелектрик
29.08.2016Трачевський Володимир ВасильовичДоповідачУснаДіагностика самоорганізації конденсованих середовищ методами радіоспектроскопії
23.06.2016Туз Володимир РостиславовичДоповідачУснаНелінійні повністю діелектричні метаматеріали, що підтримують заперту моду
29.07.2016Уваров Віталій СергійовичДоповідачСтендоваНаноструктурні зміни плівок CNx, Ni-С-N під дією лазерного опромінення
04.07.2016Уварова Ірина ВолодимирівнаДоповідачУснаАктивовані вуглецеві наноструктурні матеріали медичного призначення
30.06.2016Філоненко Оксана ВячеславівнаДоповідачСтендоваТЕОРЕТИЧНІ РОЗРАХУНКИ IЧ-СПЕКТРУ ФУЛЕРЕНОПОДІБНОЇ МОЛЕКУЛИ ДІОКСИДУ СИЛІЦІЮ (SiO2)20(H2O)10
01.07.2016Філоненко Михайло МиколайовичДоповідачСтендоваРентгенівський аналіз зразків, які містять наночастинки карбіду кремнію
15.06.2016Фірстов Сергій ОлексійовичДоповідачПленарнаНаноструктурная инженерия и предельное упрочнение материалов.
29.06.2016Фальченко Юрій ВячеславовичДоповідачСтендоваВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА НАНОСЛОЙНЫХ ФОЛЬГ НА ФОРМИРОВАНИЕ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ ЖАРОПРОЧНОГО СПЛАВА НА НИКЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ ПРИ ДСВ
29.06.2016Харламов Олексій ІвановичДоповідачУснаAzaraphene: Synthesis by Reduction of Carbon Nitride Oxide (g-C3N4)O
22.06.2016Хлыстюк Мария ВалентиновнаДоповідачУснаВлияние температуры восстановления оксида графена на кинетику низкотемпературной сорбции 4He.
29.06.2016Цукренко Вікторія ВасилівнаСпівавтор доповідіУснаНанокристалічні оксидні порошки для мікроструктурного проектування матеріалів
30.06.2016Чайка Михайло АнатолійовичДоповідачУснаРозподіл іонів Cr в проміжних фазах під час твердо-фазного синтезу Ітрій-алюмінієвого гранату допованого іонами Са та Cr.
20.07.2016Чевичалова Альона ВіталіївнаСпівавтор доповідіСтендоваСинтез нанокристалiв золота та дослiдження їх селективної токсичної дiї на раковi клiтини
30.06.2016Чернишенко Володимир ОлександровичДоповідачСтендоваВплив калікс[4]арену С-145 на гемостаз in vivo та in vitro
14.09.2016Чехун Василь ФедоровичДоповідачПленарнаНанотехнології в медицині: проблеми та перспективи
21.06.2016ЧИШКО Костянтин ОлексійовичДоповідачСтендоваТермодинамика одномерного атомарного адсорбата, локализованного в канавках углеродных нанобандлов
14.07.2016Шірінян Арам СергійовичДоповідачУснаTwo-phase equilibrium states in two-component nanoparticles: size, depletion and hysteresis effects
25.07.2016Шабалін Борис ГригоровичДоповідачСтендоваФіксація радіонуклідів залізо-кисневими нанорозмірними мінеральними фазами за умов відновного середовища
30.06.2016Шаповалов Андрій ПетровичДоповідачУснаТунелювання через квантові точки в бар'єрі гетероструктур надпровідник-напівпровідник-надпровідник
01.07.2016Шахнін Дмитро БорисовичДоповідачСтендоваЕлектрохімічний синтез і властивості нанопорошків боридів гадолінію
15.07.2016Шевченко Сергій ІвановичДоповідачУснаВысокотемпературная сверхтекучесть в двухслойных электрон-дырочных наноструктурах?
26.06.2016Шуба Ярослав МихайловичДоповідачПленарнаХ-оптогенетика і Х-оптотерапія - нові можливості таргетного неінвазивного впливу на органи і системи
05.07.2016щербак оксана василівнаСпівавтор доповідіСтендовазастосування нанобіоматеріалів для удосконалення технології формування in vitro ембріонів свиней з використанням кріоконсервованих гамет
01.07.2016Щербань Наталія ДмитрівнаДоповідачУснаСинтез, властивості та застосування функціоналізованих вуглецевих наноструктур
06.07.2016Щукін Юрій СергійовичДоповідачСтендоваФормування ультрадисперсних фаз оксидів та оксигідроксидів феруму в гідрогелевій матриці
09.09.2016Юхимчук Володимир ОлександровичДоповідачУснаВластивості графенових флейків, отриманих ультразвуковою обробкою графіту
29.06.2016Ющенко Костянтин АндрійовичДоповідачПленарнаВизначення умов деградації наноструктури при зварюванні ODS-сплавів
 Entry Date ПІБ Статус учасника Тип доповіді Назва доповіді

 

ПОШУК

Конференція відбудеться
1-2 грудня 2016 р.

СТРОКИ

Реєстрація:

 

до 1 липня 2016 р.
(подовжена до 20.07.2016)

Тези:

 

до 1 серпня 2016 р.
(подовжена до 21.08.2016)

Статті:

 

1 грудня
2016 р
(при реєстрації)

СЕКРЕТАРІАТ

Владимирская_54_Киев_2010_02

НАНСИС–2016
Президія НАН України
вул. Володимирська, 54
Україна, Київ-30, 01601

тел.:+38 (044) 234 9302

        +38 063 812 4696

E-mail: nansys2016@nas.gov.ua

Детальніше